حمله تند و افشاگری قاضی زاده هاشمی وزیر سابق بهداشت علیه نوبخت


درد و رنج ما با اومدن دولتی متشکل از شما زیاد شده..


+ 
31

- 
4

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)