عذرخواهی محمد حسین فرح‌بخش بابت حرفهایش در مورد مادحین


عذرخواهی محمد حسین فرح‌بخش بابت حرفهایی که به عنوان توهین به روضه امام حسین قلمداد شده بود.

آفرین که از کار اشتباهش عذر خواهی کرد


+ 
8

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • اقای فرحبخش. شمارا واگذار میکنم به همان کسی که دراین ندامت نامه و عذرخواهی از انها نام بردی و خودتان را بقول خودتان تکه تکه میکنید و همنیطور اعضای محترم خانواده تان را وشمارا هم دراین دنیا و هم دران دنیا همراه با دلتان و اعمالتان واگذار میکنم به جد مطهرم حضرت ابا عبدالله الحسین که اگر همان روزی که ان سخنان را برزبان راندید و دانسته بوده و یا ندانسته و امروز هم بنارا برعذرخواهی و ندامت گذاردید که اگر از سربخود امدن و جلای قلب هست و رجعت به درب خانه ی رحمت و عفو الهی و انبیائش و عذرخواهی تان که انشاءالله خداوند شمارا مورد عفو و یاری خودش قراردهد واگر از سر گریزو فرار از بیساری مسائل وبقول معروف فرمالیته باشد بازهم دست استعانت و دعا براستان مبارکشان برمیدارم که دراین دنیا درانظار عام و خاص ودران دنیا نیزهمنیطور مزد کارتان را بگیرید تا ائینه ی عبرتی باشد برهمگان .