حسن عباسی لودرگونه از آن مرحوم عبور کرد!!!!


اگر رفتی تو خونه ی همون شاه تو استخر زن همون شاه شنا کردی خدا همون جا حضرت عزراییل رو میفرسته قبض روحت بکنه


+ 
39

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)