تاثیرات مثبت دعا و نیایش بر بیماری های روانی


تاثیرات مثبت دعا و نیایش
بر
بیماری های روانی
با استناد به مقالات علمی


+ 
7

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)