آشوب و نابسامانی در کشور پس از هاشمی! "یک یا دو"


مصاحبه ای بسیار جالب و جنجالى - آشوب و نابسامانی در کشور پس از هاشمی؟


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)